Hoe werkt Bijzondere Banen?

Wat kan Bijzondere Banen voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het in dienst nemen en van mensen met een beperking? Bent u op zoek naar hoog opgeleide kandidaten met een beperking? Wilt u uw HR team trainen in neutraal werven en selecteren? Wij zijn een gespecialiseerd onafhankelijk advies- en bemiddelingsbureau op dit gebied. Wij werken met kandidaten met een diversiteit aan beperkingen, zowel fysiek, mentaal als chronisch ziek. De uitkeringssituatie is voor ons niet van belang.

Advies en training

Bijzondere Banen adviseert u over het werken met onze kandidaten.
Wat betekent het als iemand met een beperking bij u in dienst komt? Hoe kunt u ervoor zorgen dat het een succes wordt voor beide partijen? Wij zijn zelf ervaringsdeskundig en kennen het brede veld van kandidaten, organisaties en regelingen. Daardoor kunnen wij ons advies optimaal afstemmen op uw organisatie en uw vraag. Met onze training Collateral Benefit geven wij uw HR professionals handvatten om een inclusief beleid in uw organisatie vorm te geven.

Kandidaten

Als u enthousiast bent geworden over de mogelijkheden, dan kunt u na uw inschrijving op onze site zelf ook op zoek naar geschikte kandidaten. Wij komen graag kennis maken en kunnen dan uw inschrijving op de site nader toelichten. Kandidaten vinden zelfstandig hun weg naar Bijzondere Banen. Daarnaast werven wij actief kandidaten in de ons bekende netwerken van organisaties waar wij mee samenwerken, zodat u als werkgever altijd verzekerd bent van voldoende kandidaten.

De kosten

Aan onze dienstverlening zijn kosten verbonden. Kosten voor werving en selectie, voor advies en voor training. Wij lichten dit graag toe aan de hand van uw specifieke situatie en vraag.

Geïnteresseerd? Bel of mail ons (06 – 407 257 10) [email protected], dan nemen wij contact met u op voor een gesprek.

Hoe werkt de site?